Liên hệ phòng vé Hà Tiên

 • Email
  hatien@binhanhatien.vn 
 • Số ĐT:
  029 739 577 95 | 029 739 588 95
 • Địa chỉ
  Khu phố 3 phường Tô Châu, Thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Liên hệ phòng vé Phú Quốc

 • Email
  phuquoc@binhanhatien.vn 
 • Số ĐT:
  02976 602 666 | 02976 602 888
 • Địa chỉ
  Cảng Bãi Vòng, Phú Quốc.